Vó Ngựa Trên Đồi Cỏ Non

VÓ NGỰA TRÊN ĐỒI CỎ NON 

(Những Nhạc Phẩm Trích từ PBN 127) 

1. Tàu Đêm Năm Cũ – Hoàng Oanh

2. Bài Không Tên 50 – Nguyễn Hồng Nhung

3. Hò Lơ – Thiên Tôn & Quỳnh Vi

4. Giấc Mơ Trưa – Lam Anh

5. Vinh Quy Bái Tổ – Trần Thái Hòa

6. Tình Sen – Hà Thanh Xuân

7. Lối Về Xóm Nhỏ – Hoàng Mỹ An & Khải Đăng

8. Vó Ngựa Trên Đồi Cỏ Non – Ngọc Hạ & Quang Lê

9. Sắc Màu – Đình Bảo

Categories: ,

Read more