Chuyện Tình Không Dĩ Vãng (Quang Lê)

Categories: ,

Description

TNCD 516 – QUANG LÊ
Chuyện Tình Không Dĩ Vãng

** Releasing April 25, 2013**

1. Lời Tình Viết Vội
2. Ngày Sau Sẽ Ra Sao
3. Sầu Tím Thiệp Hồng (hát với Lê Quyên)
4. Chuyện Tình Không Dĩ Vãng
5. Chuyện Tình Hoa Mười Giờ
6. Nhà Anh Nhà Em (hát với Mai Thiên Vân)
7. Thiệp Hồng Báo Tin
8. Tiễn Người Đi
9. Tôi Vẫn Nhớ (hát với Quỳnh Dung)
10. Biệt Kinh Kỳ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Chuyện Tình Không Dĩ Vãng (Quang Lê)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read more