Top Hits 67 – Chia Tay Chiều Đông

Categories: ,

Description

TOP HITS 67 – CHIA TAY CHIỀU ĐÔNG
(Những nhạc phẩm trích từ Paris By Night 112 “Đông”)

1. Hãy Buốc Đi – Tóc Tiên
2. Đường Xa Tuyết Trắng – Đình Bảo
3. Chia Tay Chiều Đông – Ánh Minh
4. Tuyết Rơi – Don Hồ
5. Đêm Lao Xao – Kỳ Phương Uyên
6. Mùa Đông Sắp Đến – Anh Tú
7. Mùa Đông – Diễm Sương & Lương Tùng Quang
8. Ngày Tuyết Lạnh – Như Loan
9. Níu Kéo – Minh Tuyết & Lương Tùng Quang
10. Đông – Mai Tiến Dũng
11. Ông Già Noel / Santa Claus is Coming to Town – Justin Nguyễn

Read more