Top Hits 58 – Ảo Giác

Categories: ,

Description

TNCD 528 – Top Hits 58 “Ảo Giác”
featuring songs from Paris By Night 108

1. Nha Trang Ngày Về – Ngọc Anh
2. Chỉ Còn Lại Tình Yêu – Bằng Kiều
3. Ảo Giác – Thanh Hà
4. Tình Cầm – Đình Bảo
5. Cô Gái Đến Từ Hôm Qua – Lam Anh
6. Hương Xưa – Thiên Tôn
7. LK Chiều Trên Phá Tam Giang – Thế Sơn &
Trên Đỉnh Mùa Đông – Lam Anh
8. Bảy Ngày Đợi Mong – Trần Thái Hoà & Quỳnh Vi
9. Dư Âm – Đình Bảo
10. Chỉ Chừng Đó Thôi – Don Hồ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Top Hits 58 – Ảo Giác”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read more