Một Cõi Tình Phai

Categories: ,

Description

MỘT CÕI TÌNH PHAI
(Những ca khúc trích từ PARIS BY NIGHT 115)

1. LK Ngô Thụy Miên – Ngọc Anh & Quang Dũng
2. Ru Ta Ngậm Ngùi – Khánh Hà
3. Bài Không Tên Số 5 – Thanh Hà
4. LK Trịnh Công Sơn – Trần Thái Hòa & Hương Giang
5. Cơn Mơ Băng Giá – Bằng Kiều
6. Cỏ Và Mưa – Lam Anh
7. Nàng Của Tôi – Thiên Tôn & Đình Bảo
8. Xa Cách – Ý Lan
9. Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng – Ngọc Hạ

Read more