Mấy Dặm Sơn Khê / Tình Ca Nguyễn Văn Đông

Categories: ,

Description

TNCD 598 – MẤY DẶM SƠN KHÊ
Tình Ca NGUYỄN VĂN ĐÔNG
Những nhạc phẩm trích từ Paris By Night 125 “Chiều Mưa Biên Giới”
Tưởng Nhớ Cố Nhạc Sĩ Đại Tá Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa NGUYỄN VĂN ĐÔNG

1. Phiên Gác Đêm Xuân – Khải Đăng

2. Chiều Mưa Biên Giới – Hương Lan

3. Anh Trước Tôi Sau – Anh Khoa

4. Mấy Dặm Sơn Khê – Ý Lan

5. Anh (Anh Nhớ Gì Không Anh) – Trần Thái Hòa

6. Xin Đừng Trách Anh – Đình Bảo

7. Nhớ Một Chiều Xuân – Vũ Khanh

8. Dạ Sầu (Nỗi Buồn Duyên Kiếp) – Nguyễn Hồng Nhung

9. Thương Muộn – Lam Anh

10. Cay Đắng Tình Đời – Ngọc Anh

11. Niềm Đau Dĩ Vãng – Như Ý

12. Hải Ngoại Thương Ca – Anh Dũng

13. Mùa Sao Sáng – Thiên Tôn

14. Khúc Tình Ca Hàng Hàng Lớp Lớp – Hợp Ca

Read more