Live Show Tường Nguyên & Tường Khuê “Nhớ”

Category:

Description

LIVE SHOW
TƯỜNG NGUYÊN & TƯỜNG KHUÊ
“NHỚ”

1. Phần mở đầu
2. Nửa Vầng Trăng – Tường Nguyên, Tường Khuê
3. Người Ngoài Phố – Tường Nguyên, Tường Khuê
4. Nếu Em Được Lựa Chọn – Tường Khuê, Lâm Chí Khanh
5. Nàng Yêu Hoa Tím – Tường Khuê, Lâm Ngọc Hoa
6. Kiếp Độc Thân – Tường Khuê
7. LK Mất Nhau Rồi & Một Thuở Yêu Em – Tường Nguyên, Lâm Ngọc Hoa
8. LK Chắc Gì – Tường Khuê & Phi Nhung / Ru Lại Câu Hò – Tường Nguyên, Phi Nhung
9. Mưa Trên Quê Hương – Hiền Thục
10. LK Anh Về Miền Tây – Tường Nguyên, Tường Khuê, Kim Thư, Lâm Ngọc Hoa
11. Đêm Gành Hào Nghe Điệu Hoai Lang – Tường Nguyên, Trường Sơn
12. Sa Mưa Giông – Tường Nguyên, Bé Thiên Ngân, Tuyết Nhung
13. Gặp Nhau Trong Rừng Mơ – Phi Nhung
14. Áo Mới Cà Mau – Tường Nguyên, Tường Khuê
15. Hoa Mười Giờ – Tường Khuê, Kim Thư
16. Khóc Vì Người Dưng – Tường Nguyên
17. LK Tình Lỡ – Tường Khuê
18. Sương Lạnh Chiều Đông – Tường Nguyên & Tường Khuê
19. Nhớ Bạn – Tường Nguyên & Tường Khuê
20. Tình Người Ly Hương – Tường Nguyên, Tường Khuê, Trường Sơn
21. LK Ai Khổ Vì Ai – Tường Nguyên, Tường Khuê, Lâm Chí Khanh
22. LK Tiếng Hát Chim Đa Đa – Tường Nguyên, Tường Khuê

Read more