Hiểu Ý Em Không? (Việt Hương & Hoài Tâm)

Categories: ,

Description

DVD HÀI – HIỂU Ý EM KHÔNG??

1. Tấm Vé Số – Việt Hương, Hoài Tâ,, Nhật Lâm, Tiến Luật
2. Chuyện Tình Que – Hoài Tâm, Lê Quốc Nam, Kiếu Chinh
3. Cho Vay – Việt Hương, Hoài Tâm, Cường Mập, Thụy Mười, Mập Anh, Mập Em
4. Gậy Ông Đập Lưng Ông – Việt Hương, Hoài Tâ,m Tiển Bảo Quốc
5. Đinh Tặc – Việt Hương, Hoài Tâm, Lý Hải, MiNi

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hiểu Ý Em Không? (Việt Hương & Hoài Tâm)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *