Ave Maria Trăng Từ Bi (Mai Thiên Vân)

Categories: ,

Description

CD Thánh Ca – Mai Thiên Vân
Ave Maria Trăng Từ Bi

1. Xin Giúp Con (hát với Đình Bảo)
2. Cho Con Khát Khao
3. Tình Cha Cho Con
4. Gặp Chúa Trên Quê Hương
5. Ave Maria Trăng Từ Bi (hát với Thiên Tôn)
6. Ngài Vẫn Ở Bên Con
7. Tình Yêu Mến
8. Con Dâng Chúa
9. Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai
10. Tấm Lòng

Read more