Anh Muốn Em Sống Sao (Minh Tuyết)

Categories: ,

Description

MINH TUYẾT

ANH MUỐN EM SỐNG SAO? 

1. Anh Muốn Em Sống Sao
2. Sẽ Chẳng Yêu Ai Ngoai Anh
3. Tình Mơ
4. Tuyết (hát với Lương Bằng Quang)
5. Anh Không Thuộc Về Em
6. Nước Mắt Vô Hình
7. Hôm Nay Ngày Mai
8. Nỗi Đau Ngự Trị
9. Trong Đêm Mù Khơi
10. Vì Anh Dối Gian
11. Vì Em Nhiều Nước Mắt

Read more