The Best Of Hòai Linh 1

Categories: ,

Description

The Best Of Hòai Linh 1
1. Con Sáo Sang Sông – Hòai Linh, Chí Tài, Kiều Linh, Minh Phượng, Mai Lan, Thời Danh
2. Thà Ăn Mày Hơn Ăn Cướp – Hòai Linh, Trang Thanh Lan
3. Xin Đừng Yêu Tôi – Hòai Linh, Chí Tài, Hương Thủy
4. Lầm – Hòai Linh, Chí Tài
5. Xin Đừng Yêu Tôi

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “The Best Of Hòai Linh 1”