XIN VÂNG – ĐÌNH BẢO

Categories: ,

Description

1. Ánh Sáng Và Bóng Tối

2. Giờ Đây Êm Ái

3. Mẹ Sầu Bi

4. Con Nay Trở Về

5. Mẹ Đứng Đó

6. Nguồn Ân Bao La

7. Xin Vâng

8. Phó Thác

9. Lời Vọng Tình Yêu

10. Hãy Thắp Sáng Lên

Read more