Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê (Khánh Lâm)

Categories: ,

Description

CD KHÁNH LÂM
XIN ANH GIỮ TRỌN TÌNH QUÊ

1. Một Người Đi Xa
2. Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê
3. Tiếng Sông Hương
4. Sầu Cố Đô
5. Mười Năm Đợi Chờ
6. Ngày Vui Qua Mau
7. Mùa Mưa Đi Qua
8. Hương Ca Vô Tận
9. Đưa Em Vào Hạ
10. Con Quốc Việt Nam

Read more