Top Hits 64 – Sài Gòn, Sài Gòn

Categories: ,

Description

FEATURING SONGS FROM PARIS BY NIGHT 111 “S”

SÀI GÒN, SÀI GÒN

1. Sài Gòn, Sài Gòn – Justin Nguyễn, Mai Tiến Dũng,
Anh Tú, Ánh Minh, Kỳ Phương Uyên, Như Loan,
Tóc Tiên, Diễm Sương, Lam Anh
2. Sợi Nhớ – Mai Tiến Dũng & Tóc Tiên
3. Sân Khấu Cuộc Đời – Như Loan & Trịnh Lam
4. Sexy, Sexy – Anh Tú
5. Vì Sao Ta Yêu Nhau – Quỳnh Vi & Lương Tùng Quang
6. Khói Sương Mong Manh – Lam Anh & Bằng Kiều
7. Đời Ca Sĩ – Ánh Minh
8. Anh Muốn Em Sống Sao – Minh Tuyết
9. LK Sa Mạc Tình Yêu & Giấc Mơ Sa Mạc –
Diễm Sương & Don Hồ
10. Say Tình – Kỳ Phương Uyên
11. Tiền – Justin Nguyễn

Read more