Top Hits 60

Categories: ,

Description

TNCD 532 – TOP HITS 60
Featuring Songs from
Paris By Night 109 – 30th Anniversary

1. Rồi Mai Tôi Đưa Em – Bằng Kiều, Thiên Tôn, Đình Bảo
2. LK Swing – Khánh Hà & Tuấn Ngọc
3. Vũng Lầy Của Chúng Ta – Thanh Hà & Trần Thái Hòa
4. LK Vũ Thành An – Quang Dũng & Don Hồ
5. LK Lam Phương – Elvis Phương & Họa Mi
6. Mùa Thu Không Trở Lại – Ý Lan
7. Lá Thu Vàng – Ngọc Anh & Ý Lan
8. Bướm Mơ – Lam Anh & Quỳnh Vi
9. LK Một Thoáng Tây Hồ – Ngọc Anh & Thu Phương
10. LK Thà Như Giọt Mưa – Thế Sơn, Thái Châu, Duy Quang
11. Hát Mãi Bài Tình Ca – Hợp Ca

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Top Hits 60”

Your email address will not be published. Required fields are marked *