TNCD 593 – HOAN CA MARIA

Categories: ,

Description

Những nhạc phẩm trích từ DVD Gloria  – Hoan Ca Maria

1. Mùa Đông Năm Ấy (Lm Hoài Đức) ĐỨC ÔNG PHẠM QUỐC TUẤN, LM NGUYỄN THÀNH TÀI, CA ĐOÀN VIỆT LINH NHÓM A
2. Xin Chúa Xuống – BẰNG KIỀU
3. Cao Cung Lên (Nhạc: Lm Hoài Đức, Lời: Nguyễn Khắc Xuyên) THIÊN TÔN
4. Ave Maria (Lời Việt: Phạm Duy) NGỌC HẠ
5. Kìa Bà Nào (Hoàng Diệp) ĐÌNH BẢO
6. Cung Chúc Trinh Vương (Lm Hoài Đức) NGỌC ANH
7. Lời Mẹ Nhắn Nhủ (Lê Huy) DON HỒ
8. Dâng Mẹ (Lm Hoài Đức) HÀ TRẦN
9. Đền Tạ Trái Tim Mẹ (Nguyễn Khắc Tuần) NGUYỄN HỒNG NHUNG
10. Mẹ Là Bóng Mát (Phanxicô) QUỲNH VI
11. Hội Nhạc Thiên Quốc (Nhạc: Thánh An-Phong, Lời: Hoàng Diệp) CA ĐOÀN VIỆT LINH GIÁO XỨ ST. COLUMBAN

Read more