Tình Theo Gió Bay (Duy Trường)

Categories: ,

Description

TNCD 538 – DUY TRƯỜNG
TÌNH THEO GIÓ BAY

1. Vương Vấn
2. Hương Thầm
3. Đêm Cuối Tình Yêu (hát với Hương Thủy)
4. Thà Giết Người Yêu
5. Chuyện Tình Yêu (hát với Hạ Vy)
6. Tiền
7. Nấu Bánh Đêm Xuân (hát với Hương Thủy)
8. Tình Theo Gió Bay
9. Anh Thương Cô Út
10. Tìm Lại Người Xưa
11. Tình Nghèo Có Nhau (hát với Mai Thiên Vân)

Read more