Tình Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp

Categories: ,

Description

TÌNH CHA PHANXICÔ TRƯƠNG BỬU DIỆP

1. Cao Rao Tình Cha – Thiên Tôn
2. Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai? – Lam Anh
3. Cha Bên Con Từng Giây – Đình Bảo
4. Con Chỉ Là Tạo Vật – Tâm Đoan
5. Cảm Ơn Cha – Trần Ngọc
6. Nhân Chứng Đức Tin – Châu Ngọc Hà
7. Tình Yêu Hiến Dâng – Thái Huynh
8. Bên Cha Yêu Thương – Đan Phương
9. Hoài Niệm 12 Tháng 3 – Phương Trâm, Thùy Trâm, Đoan Trang
10. Trường Ca Trương Bửu Diệp
**Ngôi Sao Tắc Sậy – Hợp Ca
**Cầu Cho Cha Mẹ – Hoàng Nhung
**Thời Thiếu Niên – Hợp Ca
**Giao Ước – Thiên Tôn
**Sao Chúa Nỡ Bỏ Con – Đình Bảo
**Phép Lạ Của Chúa – Hợp Ca

Read more