Say Đi (Hồ Lệ Thu)

Categories: ,

Description

HỒ LỆ THU | Say Đi
1. Nếu Ngày Ấy
2. Tình Yêu Đó
3. Lời Gian Dối
4. Say Đi
5. Đừng Tìm Nhau Chi
6. Chờ
7. Khô Rồi Giọt Nước Mắt
8. Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang

Bonus Music
1. Chờ
2. Say

Read more