Quên Đi Tình Yêu Cũ (Trần Thái Hòa)

Categories: ,

Description

Quên Đi Tình Yêu Cũ
Trần Thái Hoà

1. Quên Đi Tình Yêu Cũ
2. Mùa Đông Sắp Đến
3. Một Lần Nào Cho Tôi Gặp Lại Em
4. Tình Đã Vụt Bay
5. Nay Em Về Đâu
6. Bài Không Tên Số 6
7. Tóc Em Chưa Úa Nắng Hè
8. Trăng Úa Sao Mờ
9. Đành Thôi Giã Từ
10. Trên Tháng Ngày Đã Qua
11. Bài Hát Cho Người Kỹ Nữ
12. Buồn Ơi Chào Mi

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quên Đi Tình Yêu Cũ (Trần Thái Hòa)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read more