Ngọc Ngữ & Châu Ngọc Hà – Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em / Tình Khúc Song Ngọc

Categories: ,

Description

Ngọc Ngữ & Châu Ngọc Hà – Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em / Tình Khúc Song Ngọc

1. Kỷ Niệ Ngày Nhập Ngũ – Ngọc Ngữ

2. Thư Đô Thị – Duet

3. Tình Yêu Đơn Phương – Châu Ngọc Hà

4. Kỷ Niệm Một Mùa Hè – Duet

5. Một Chuyến Bay Đêm – Ngọc Ngữ

6. Mưa Trên Giàn Bông Giấy – Châu Ngọc Hà

7. Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em – Duet

8. Nó Và Tôi – Ngọc Ngữ

9. Chiều Thương Đô Thị – Duet

10. Tình Người Chinh Phụ – Châu Ngọc Hà

11. Một Ngày Tàn Chiến Tranh – Duet

12. Áo Trắng Cài Hoa – Châu Ngọc Hà

Read more