Ngày Em Đi

NGÀY EM ĐI 

(Những Nhạc Phẩm Trích từ PBN 127) 

1. Ngày Em Đi – Minh Tuyết

2. Về Với Em Đi – Mai Tiến Dũng

3. Về Bên Anh Nhé – Bằng Kiều

4. Người Không Xứng Đáng – Như Ý

5. Tình Trong Dĩ Vãng – Nguyễn Hưng

6. Mãi Một Hình Dung – Nguyễn Hồng Nhung

7. Đêm Cuối Bên Nhau – Don Hồ

8. Bội Bạc – Như Ý

9. Tàu Về Quê Hương – Diễm Sương & Lương Tùng Quang

10. Thư Pháp – Ngọc Anh

Categories: ,

Read more