Mùa Giáng Sinh Hạnh Phúc

Categories: ,

Description

GLORIA CD

MÙA GIÁNG SINH HẠNH PHÚC 

1. Chúa Hãy Đến – Lam Anh
2. Hôm Nay Toàn Dân – Thiên Tôn
3. Ave Maria, Con Dâng Lời – Ngọc Hạ
4. Lời Con Xin Chúa – Quang Dũng
5. Lời Nguyện Cầu Giáng Sinh – Bằng Kiều
6. Mùa Giáng Sinh Hạnh Phúc – Thu Phương
7. Theo Ánh Sao Đêm – Đình Bảo
8. Nơi Belem – Ngọc Anh
9. Xin Chúa Thấu Lòng Con – Trần Thái Hoà
10. Xin Chúa Xuống – Đức Ông Phạm Quốc Tuấn
11. Ave Maria Mẫu Tâm – Ca Đoàn Tổng Hợp La Vang
12. Để Chúa Đến – Lm Joseph Nguyễn Văn Luân & Lm Thái Quốc Bảo
13. Say Noel –  Ca Đoàn Tổng Hợp La Vang

Read more