Một Thời Áo Trắng (Hà Thanh Xuân)

Categories: ,

Description

HÀ THANH XUÂN – MỘT THỜI ÁO TRẮNG

1. Trường Cũ Tình Xưa
2. Ba Tháng Tạ Từ
3. Nỗi Buồn Hoa Phượng
4. Hạ Buồn
5. Ngày Xưa Hoàng Thị
6. Họp Mặt Lần Cuối
7. Những Dòng Lưu Niệm
8. Thương Ca Mùa Hạ
9. Trưng Vương Khung Cửa Mùa Thu
10. Tuổi Ngọc

Read more