Mộng Ước Tình Yêu (Hương Lan & Huy Sinh)

Categories: ,

Description

Mộng Ước Tình Yêu
Hương Lan & Huy Sinh
Tình Khúc Lam Phương

1. Mông Ước – Hương Lan
2. Biết Đến Bao Giờ – Huy Sinh
3. Em Đi Rồi – Hương Lan
4. Chỉ Có Em – Huy Sinh
5. Chờ Người – Hương Lan
6. Buồn Không Em – Huy Sinh
7. Nghẹn Ngào – Hương Lan
8. Cỏ Úa – Huy Sinh
9. Mình Mất Nhau Bao Giờ – Hương Lan & Huy Sinh
10. Kiếp Nghèo – Huy Sinh
11. Vĩnh Biệt – Hương Lan
12. Những Gì Cho Em – Hương Lan & Huy Sinh

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mộng Ước Tình Yêu (Hương Lan & Huy Sinh)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read more