Love (Ánh Minh)

Categories: ,

Description

ÁNH MINH – LOVE

1. Love
2. Last Drop
3. Falling
4. Chia Tay Chiều Đông
5. Yesterday
6. Dù Sao
7. Đời Ca Sĩ
8. Vẻ Đẹp Ngàn Năm (hát với Lương Tùng Quang)
9. Phép Màu
10. Em Sẽ Hát
11. Tôi Là Người Việt Nam