Lỗi Tại Mưa (songs from PBN126)

Categories: ,

Description

LỖI TẠI MƯA
(Songs from Paris By Night 126)

1. Tình Yêu Xây Đắp Nhân Gian – Lam Anh, Minh Tuyết, Ngọc Anh, Như Loan, Nguyễn Hồng Nhung, Dương Triệu Vũ, Don Hồ, Bằng Kiều, Trần Thái Hòa, Lương Tùng Quang

2. Lỗi Tại Mưa – Diễm Sương & Như Ý

3. Cô Đơn Nốt Hôm Nay Thôi – Hoàng Mỹ An

4. Look At Yourself – Lê Anh Tuấn

5. Những Câu Chuyện Cũ Mèm – Khải Đăng

6. Touch – Dương Triệu Vũ & Lam Anh

7. Bão Tình – Nguyễn Hưng & Lưu Bích

8. Tinh Yêu Muôn Thuở – Lương Tùng Quang & Như Loan

9. Supermarket Love Affair – Lynda Trang Đài

10. Yêu Hết Con Tim – Trúc Lam & Trúc Linh