Lênh Đênh Phận Buồn

Categories: ,

Description

LÊNH ĐÊNH PHẬN BUỒN
(Trích Từ Paris By Night 122 – Duyên Phận)

1. Lênh Đênh Phận Buồn – Như Quỳnh

2. Gặp Lại Cố Nhân – Đan Nguyên

3. Phận Gái Thuyền Quyên – Đan Nguyên & Hoàng Nhung

4. Chuyến Đò Không Em – Đặng Hà Duy

5. Phận Má Hồng – Hà Thanh Xuân

6. Cô Giáo Trẻ – Mai Thiên Vân

7. Linh Hồn Tượng Đá – Mai Quốc Huy

8. Tựa Cánh Bèo Trôi – Hạ Vy

9. Thiệp Hồng Báo Tin – Ngọc Ngữ

10. Tân cổ “Con Gái Của Mẹ” – Hương Lan & Châu Ngọc Hà

Read more