Lâu Đài Tình Ái (Minh Tuyết & Bằng Kiều)

Categories: ,

Description

TNCD 537 – MINH TUYẾT & BẰNG KIỀU – VOL. 3 
LÂU ĐÀI TÌNH ÁI

1. Lâu Đài Tình Ái – Minh Tuyết & Bằng Kiều
2. LK Mưa Chiều Kỷ Niệm & Định Mệnh – Minh Tuyết & Bằng Kiều
3. Mùa Thu Trong Mưa – Bằng Kiều
4. Đừng Xa Em Đêm Nay – Minh Tuyết
5. Tình Bơ Vơ – Minh Tuyết & Bằng Kiều
6. Nếu Một Ngày – Bằng Kiều
7. Nửa Hồn Thương Đau – Minh Tuyết
8. Nha Trang Ngày Về – Bằng Kiều
9. Nỗi Buồn Gác Trọ – Minh Tuyết
10. Mùa Đông Của Anh – Minh Tuyết & Bằng Kiều

Read more