Khóc Một Cuộc Tình

Categories: ,

Description

KHÓC MỘT CUỘC TÌNH
(Songs from Paris By Night 129 – Dynasty)

1. Gửi Người Cùng Xóm – Trường Vũ

2. Về Quê Ngoại – Ngọc Ngữ & Tuấn Quỳnh

3. Tình Chàng Ý Thiếp – Châu Ngọc Hà & Hoàng Nhung

4. Tiếng Ca Đó Về Đâu – Chế Linh

5. Khóc Một Cuộc Tình – Đan Nguyên

6. Tân cổ Đà Lạt Hoàng Hôn & Thương Về Miền Đất Lạnh – Mạnh Quỳnh & Hương Thủy

7. Sầu Ngăn Cách – Băng Tâm

8. Tình Mẹ Cửu Long – Phi Nhung & Hồ Văn Cường

9. Nhớ – Mai Thiên Vân & Hạ Vy

10. Tình Sử Huyền Chân – Hà Thanh Xuân

Read more