Khi Mình Xa Nhau (Châu Ngọc Ha & Quang Lê)

Categories: ,

Description

KHI MÌNH XA NHAU
(CHÂU NGỌC HÀ & QUANG LÊ)

1. Khi Mình Xa Nhau – Châu Ngọc Hà & Quang Lê
2. Đừng Phụ Lòng Nhau – Châu Ngọc Hà & Quang Lê
3. Dù Anh Nghèo – Châu Ngọc Hà & Quang Lê
4. LK Tuổi Học Trò & Thương Ca Mùa Hạ – Châu Ngọc Hà
5. Sao Đổi Ngôi – Châu Ngọc Hà & Quang Lê
6. Hoa Mười Giờ – Châu Ngọc Hà
7. Được Tin Em Lấy Chồng – Quang Lê
8. LK Người Tình Không Đến & Chiều Cuối Tuần – Châu Ngọc Hà
9. Căn Nhà Dĩ Vãng – Châu Ngọc Hà & Quang Lê
10. Phận Nghèo – Châu Ngọc Hà
11. Tà Áo Cưới – Quang Lê
12. LK Sao Chưa Thấy Hồi Âm, Hồi Âm, Hương Sơ Ri – Châu Ngọc Hà & Quang Lê