Kể Từ Đêm Đó (Phi Nhung & Đặng Hà Duy)

Categories: ,

Description

TNCD 597 – KỂ TỪ ĐÊM ĐÓ
Phi Nhung & Đặng Hà Duy

1. Nửa Đêm Nguyện Cầu – Phi Nhung & Đặng Hà Duy

2. Vùng Trời Xanh Kỷ Niệm – Đặng Hà Duy

3. Nhật Thực – Phi Nhung

4. Căn Nhà Dĩ Vãng – Phi Nhung & Đặng Hà Duy

5. Thành Phố Sau Lưng – Đặng Hà Duy

6. Áo Cưới Không Nàng Dâu – Đặng Hà Duy

7. Kể Từ Đêm Đó – Phi Nhung & Đặng Hà Duy

8. Người Xa Về Thành Phố – Đặng Hà Duy

9. Bao Giờ Em Quên – Đặng Hà Duy

10. Sao Không Thấy Anh Về – Đặng Hà Duy

11. Buồn Mà Chi Em – Đặng Hà Duy

Read more