Kẻ Đến Sau (Mai Thiên Vân & Tuấn Quỳnh)

Categories: ,

Description

MAI THIÊN VÂN & TUẤN QUỲNH

KẺ ĐẾN SAU

1. Người Đã Sang Sông (Mai Thiên Vân & Tuấn Quỳnh)
2. Trang Nhật Ký (Mai Thiên Vân)
3. Giết Người Anh Yêu (Mai Thiên Vân & Tuấn Quỳnh)
4. Hãy Quên Nhau (Tuấn Quỳnh)
5. Kẻ Đến Sau (Mai Thiên Vân & Tuấn Quỳnh)
6. Ăn Năn (Mai Thiên Vân)
7. Một Lần Dang Dở (Mai Thiên Vân & Tuấn Quỳnh)
8. Lá Thư Cuối Cùng (Tuấn Quỳnh)
9. Đêm Nhớ Người Tình (Mai Thiên Vân & Tuấn Quỳnh)
10. Xin Yêu Tôi Bằng Cả Tình Người (Tuấn Quỳnh)

BONUS:
11. Chuyện Vườn Sầu Riêng (Mai Thiên Vân & Tuấn Quỳnh)

Read more