Hiếu Đạo (Hương Lan)

Categories: ,

Description

HIẾU ĐẠO
Tác Giả & Tác Phẩm 5

1. Hiếu Đạo – Hương Lan

2. Tình Cha – Hương Lan & Ngọc Linh

3. Lối Về Đất Mẹ – Hương Lan

4. Thưa Mẹ Con Về – Ngọc Linh

5. Lời Dạy Của Cha – Hương Lan

6. Nước Mắt Mẹ Hiền – Hương Lan & Ngọc Linh

7. Khúc Hát Cha Yêu – Ngọc Linh

8. Khóc Mẹ – Hương Lan

9. Ánh Mắt Của Cha – Hương Lan

10. Mẹ Năm 2000 – Hương Lan

Read more