Gloria

Categories: ,

Description

CD GLORIA
1. Cao Cung Lên – Đình Bảo & Ca Đoàn St. Barbara
2. Chú Bé Đánh Trống – Lam Anh & Đình Bảo
3. Chúa Ra Đời – Thanh Hà
4. Giáo Đường Im Bóng – Ngọc Anh
5. Chúa Hài Đồng – Thu Phương
6. Hang BêLem – Quỳnh Vi, Thu Phương, Đình Bảo, Ca Đoàn St. Barbara
7. Mùa Đông Năm Ấy – Thiên Tôn
8. Hai Mùa Noel – Mai Thiên Vân
9. Chiên Lạc Trở Về – Bằng Kiều
10. Máng Cỏ Đêm Đông – Lam Anh & Ca Đoàn Thiếu Nhi St. Barbara
11. Đêm Thánh Vô Cùng – Bằng Kiều, Thiên Tôn, Đình Bảo

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Gloria”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read more