Giáng Sinh Lạnh (Đinh Bảo & Hiền Thục)

GIÁNH SINH LẠNH
ĐÌNH BẢO & HIỀN THỤC 

1. Bài Thánh Ca Buồn

2. Dư Âm Mùa Giáng Sinh

3. Lá Thư Trần Thế

4. Mùa Sao Sáng

5. Mừng Chúa Ra Đời

6. Mùa Đông Năm Ấy

7. Lời Con Xin Chúa

8. Hai Mùa Noel 

9. Tà Áo Đêm Noel

10. Đêm Thánh Vô Cùng

11. Giáng Sinh Lạnh

Categories: ,

Read more