Đời Đá Vàng (Bằng Kiều, Thiên Tôn, Đình Bảo)

Categories: ,

Description

TNCD 540 – ĐỜI ĐÁ VÀNG
BẰNG KIỀU, THIÊN TÔN, ĐÌNH BẢO

1. Đời Đá Vàng – Bằng Kiều, Thiên Tôn, Đình Bảo
2. Hạ Trắng – Bằng Kiều, Thiên Tôn, Đình Bảo
3. Mắt Lệ Cho Người – Đình Bảo
4. Cây Đàn Bỏ Quên – Bằng Kiều
5. Bây Giờ Tháng Mấy – Bằng Kiều, Thiên Tôn, Đình Bảo
6. Hoài Cảm – Bằng Kiều, Thiên Tôn, Đình Bảo
7. Niệm Khúc Cuối – Thiên Tôn
8. Mưa Hồng – Đình Bảo
9. Nghìn Trùng Xa Cách – Bằng Kiều, Thiên Tôn, Đình Bảo
10. Xin Còn Gọi Tên Nhau – Bằng Kiều, Thiên Tôn, Đình Bảo
11. Dấu Tình Sầu – Thiên Tôn
12. Tình Khúc Cho Em – Bằng Kiều, Thiên Tôn, Đình Bảo

Read more