Đền Tạ Trái Tim Mẹ (Đình Bảo)

Categories: ,

Description

CD Thánh Ca – Đình Bảo
Đền Tạ Trái Tim Mẹ

1. Kìa Bà Nào
2. Nguồn Cậy Trông
3. Đền Tạ Trái Tim Mẹ
4. Sao Biển
5. Cung Chúc Trinh Vương
6. Dâng Mẹ
7. Lời Mẹ Nhắn Nhủ
8. Ave Maria Con Chào Mẹ
9. Ave Maria (hát với Thiên Tôn)
10. Trên Con Đường Về Quê

Read more