Đến Bên Em (Thanh Ha)

Categories: ,

Description

THANH HÀ – Đến Bến Em

1. Nếu Em Được Lựa Chọn
2. Tình Sầu
3. Em Đã Từng Yêu
4. Xóm Đêm
5. Anh Muốn Em Sống Sao
6. Đến Bên Em
7. Sai (song ca với Hoàng Anh Khang)
8. Minh Mất Nhau Bao Giờ
9. Nhớ Anh Đêm Nay
10. Huyền Thoại Người Con Gái

Read more