Đêm Trao Kỷ Niệm (Bảo Khánh)

Categories: ,

Description

TNCD 539 | BẢO KHÁNH | Đêm Trao Kỷ Niệm

1. Có Thế Thôi

2. Thiệp Hồng Báo Tin

3. Đập Vỡ Cây Đàn

4. Mất Nhau Rồi

5. Sương Trắng Miền Quê Ngoại

6. Đêm Trao Kỷ Niệm

7. Cay Đắng Bờ Môi

8. Lặng Thầm

9. Về Đâu Mái Tóc Người Thương

10. Biển Mặn

11. Mỗi Mùa Xuân Về Lại Thêm Một Lần Dối Mẹ

Read more