Để Trả Lời Một Câu Hỏi (Bảo Khánh)

Categories: ,

Description

ĐỂ TRẢ LỜI MỘT CÂU HỎI
(BẢO KHÁNH – VOL. 2)

1. Thương Về Cố Đô
2. Đoạn Buồn Đêm Mưa
3. Sương Lạnh Chiều Đông
4. Mong Chờ
5. Bài Hương Ca Vô Tận
6. Như Cõi Hoang Vu (hát với Như Quỳnh)
7. Xin Thời Gian Qua Mau
8. Để Trả Lời Câu Hỏi
9. Bonus Track: Thương Quá Cha Tôi