Dạ Khúc Nửa Vầng Trăng (songs from PBN 126)

Categories: ,

Description

DẠ KHÚC NỬA VẦNG TRĂNG
(Songs from Paris By Night 126)

1. Bài Không Tên Số 8 – Quang Dũng

2. Chiều Một Mình Qua Phố – Ý Lan

3. Nếu Anh Quên Tất Cả – Ngọc Anh & Trần Thái Hòa

4. Mắt Biếc – Thiên Tôn & Đình Bảo

5. Khoảnh Khắc – Thanh Hà, Minh Tuyết, Nguyễn Hồng Nhung, Lưu Bích, Ngọc Anh

6. Dạ Khúc Nửa Vầng Trang – Nguyễn Hồng Nhung & Đan Nguyên

7. Xin Lỗi – Hoàng Thúy Vy

8. Ôm Một Bóng Hình – Minh Tuyết & Bằng Kiều

9. Sao Vẫn Tìm Nhau – Thanh Hà & Don Hồ

Read more