Chuyện Của Lam (Lam Anh) – Acoustic Album

CHUYỆN CỦA LAM
LAM ANH (ACOUSTIC ALBUM) 

1. Hương Ngọc Lan

2. Em Của Ngày Xưa Khác Rồi

3. Lạc Nhau Có Phải Muôn Đời

4. Muộn Màng

5. Chờ Thêm Một Đời

6. Còn Nguyên Vết Thương Sâu

7. Sau Tất Cả 

Categories: ,

Read more