Chờ Những Đông Về (Hồng Nhân)

Categories: ,

Description

HỒNG NHÂN ALBUM VOL. 1
CHỜ NHỮNG ĐÔNG VỀ
(Hồng Nhân was a Top 6 Contestant in VSTAR – Season 2)

1. Niệm Khúc Cuối
2. Biển Cạn
3. Xin Còn Gọi Tên Nhau
4. Thu Hát Cho Người
5. Vì Đó Là Em
6. Chờ Những Đông Về
7. Chiếc Lá Thu Phai
8. Đêm Nhớ Về Sài Gòn
9. Rồi Mai Tôi Đưa Em
10. Anh Vẫn Biết

Read more