23 – Love & Dream (Annie Trâm Anh)

Categories: ,

Description

ANNIE TRÂM ANH – 23 Love & Dream

1. Thao Thức
2. Yêu Và Mơ
3. Yên Bình
4. Lạc Thú Đau Thương
5. Lặng
6. Thức Qua Một Đêm
7. Châu Sa
8. Đêm Nay Và Mãi Mãi
9. Thử Yêu Lần Nữa
10. Có Những Yêu Thương
11. Love You

Bonus – Say Something (ft. Nguyễn Thắng)

Read more