Ngày Xưa Hoàng Thị (Ngọc Hạ)

Categories: ,

Description

NGÀY XƯA HOÀNG THỊ
Ngọc Hạ

1. Đêm Bơ Vơ
2. Trở Về Huế
3. Ngày Xưa Hoàng Thị
4. Cô Nữ Sinh Đồng Khánh
5. Giận Mà Thương
6. Mình Ơi
7. Paris Có Gì Lạ Không Em
8. Người Đi Qua Đời Tôi
9. Tóc Mai Sợi Vắn Sợi Dài
 Ngọc Hạ & Trần Thái Hòa
10. Em Lễ Chùa Này

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ngày Xưa Hoàng Thị (Ngọc Hạ)”