Phương Loan – Nụ Cười Anh Còn Mãi

PHƯƠNG LOAN – NỤ CƯỜI ANH CÒN MÃI

1. Anh Ở Đâu? – Phương Loan

2. Trăm Nhớ Ngàn Thương – Phương Loan

3. Đường Xưa – Phương Loan & Don Hồ

4. Nếu Xa Nhau – Phương Loan & Don Hồ

5. Nếu Xuân Này Vằng Anh – Phương Loan

6. Yêu Và Mơ – Phương Loan

7. Cơn Mưa Phùn – Phương Loan

8. Cô Bé Áo Dài – Don Hồ

9. Nụ Cười Anh Còn Mãi – Phương Loan & Don Hồ

10. Bonus: Cô Bé Áo Dài – Phương Loan & Don Hồ

Categories: ,

Read more