PARIS BY NIGHT DIVOS


Categories: ,

Description

RELEASING ON DVD ONLY

MC: KỲ DUYÊN – Ý LAN – MINH TUYẾT

1. Đàn Bà – Bằng Kiều, Quang Dũng, Don Hồ, Trần Thái Hoà, Đan Nguyên, Đình Bảo, Thiên Tôn
2. Bài Không Tên Số 1 – Vũ Khanh
3. Duyên Kiếp – Vũ Khanh & Ý Lan
4. Cơn Đau Cuối Cùng – Lương Tùng Quang
5. Tuý Ca – Mai Quốc Huy
6. Xot Xa – Chế Linh & Mai Quốc Huy
7. Đưa Em Vào Hạ – Chế Linh
8. Riêng Một Góc Trời – Thiên Tôn
9. Dấu Tình Sầu – Trần Thái Hoà
10. Tình Khúc Cho Em – Trần Thái Hoà & Đình Bảo
11. Triệu Đoá Hoa Hồng – Đình Bảo
12. Hình Ảnh Người Em Không Đợi – Don Hồ
13. Ngày Em Đi – Đan Nguyên
14. Tình Chết Theo Mùa Đông – Don Hồ & Đan Nguyên
15. Hài Kịch “Duyên Phận” Chí Tài, Hoài Tâm, Thiên Tôn
16. LK Giết Người Trong Mộng, Mười Năm Tình Cũ, Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang – Dương Triệu Vũ
17. Tình Khúc Thứ Nhất – Bằng Kiều
18. Từ Ngày Em Đi – Bằng Kiều & Minh Tuyết
19. Tình Tự Mùa Xuân – Quang Dũng
20. Bài Không Tên Cuối Cùng – Quang Dũng
21. Nghìn Trùng Xa Cách – Bằng Kiều, Thiên Tôn, Đình Bảo

Read more