Mong Manh Tình Về (Thanh Hà)

Categories: ,

Description

TNCD 518 – THANH HÀ
Mong Manh Tình Về

**Releasing April 25, 2013**

1. Có Đôi Lần
2. Về Đây Anh
3. Những Ngày Mưa
4. Chỉ Còn Ánh Mắt
5. Ngày Nắng Qua Mau
6. Lạc Mất Đời Nhau
7. Giận Anh
8. Trắng (hát với Don Hồ)
9. Rồi Anh Cũng Ra Đi
10. Mong Manh Tình Về
11. Đừng Bao Giờ Hứa
12. Nếu Xa Nhau (hát với Roland)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mong Manh Tình Về (Thanh Hà)”