Duyên Phận (Như Quỳnh – LP Record)

DUYÊN PHẬN – NHƯ QUỲNH 
(LP RECORD – ĐĨA NHỰA)
 
Side A
1. Duyên Phận
2. Lênh Đênh Phận Buồn
3. Trả Lại Thời Gian
4. Chồng Xa
 
Side B
1. Người Ngoài Phố
2. Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè
3. Khúc Ca Đồng Tháp
4. Nửa Vầng Trăng
Categories: ,